jual alat panjat tower

Peralatan Panjat Series : Pullay

Peralatan Panjat Series : Pullay

Alat yang di gunakan untuk membelokkan arah gaya suatu beban. Secara umum pullay terdiri dari Fix Cheek Pullay dan Oscilliante Cheek Pullay. Bentuk – bentuk dasar pullay antara lain : Fixed Tandem Oscilliante Ultragere Mini Tranxion : perpaduan pullay dan descender

Peralatan Panjat Series : Ascender

Peralatan Panjat Series : Ascender

Ascender merupakan alat yang di gunakan untuk naik / memanjat. Jenis ascender seperti : Hand ascender : seperti Jumar Chest ascender