KEGUNAAN FULL BODY HARNESS SEBAGAI PELINDUNG DI KETINGGIAN